Δημοσιεύσεις

Ενδεικτική λίστα άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Papadakis, Ν., Drakaki, Μ., Tzagkarakis, S. I., Kamekis, A., Kotroyannos, D., Calogiannakis, P., Lavdas, K. A. (2020). “Governance, Sustainability and HRD at the Regional Level: The Case of the University Training Programme for Local Government Executives in the Region of Crete”, Academia, 18: 167-198.
https://academia.lis.upatras.gr/academia/article/view/3221
 • Kotroyannos, D., Tzagkarakis, S. I., Kamekis, A., Dimari, G., Mavrozacharakis, E. (2019). “Identification and Categorization of Refugees’ Integration Prospects in the Greek Socio-Economic System. Case Study in Mytilene and Crete Islands”, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities EQPAM 8 (3): 1-14.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpam_vol8no3-july2019-_kotroyannos_et_al
 • Basta, M., Karakonstantis, S., Koutra, K., Dafermos, V., Papargiris, A., Drakaki, M., Tzagkarakis, S., Vgontzas, A., Simos, P., Papadakis, N. (2019). “NEET status among young Greeks: Association with mental health and substance use”, Journal of Affective Disorders 253: 210-217.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719301764?via%3Dihub#!
 • Kotroyannos, D., Tzagkarakis, S. I., Pappas, I. (2018). “South European Populism as a Consequence of the Multidimensional Crisis? The Cases of SYRIZA, PODEMOS and M5S”, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities EQPAM 7 (4): 1-18.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpam_vol7no4-oct2018_kotroyanos_tzagkarakis_pappas
 • Mavrozacharakis, E., Tzagkarakis, S. I., Pappas, I. (2018). “PASOK: The Peculiar Greek Social Democracy”, The IUP Journal of International Relations 12 (3): 19-35.
https://www.iupindia.in/1807/International%20Relations/PASOK_The_Peculiar_Greek_Social_Democracy.asp
 • Papadakis, N., Lavdas, K. A., Kotroyannos, D., Tzagkarakis, S. I., Kamekis, A., Drakaki, M. (2018). “Regional Governance and Sustainability: Research towards evidence – based policy making, at the Region of Crete”, Advances in Social Sciences Research Journal (ASSRJ), 5 (8): 280- 293.
https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/4914/3109
 • Kotroyannos, D. & Tzagkarakis, S. I. (2018). “The Challenge of Social Capital Investment in Difficult Times: The Case of Greece”, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities EQPAM 7 (3): 1-9.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol7no3-july2018-2
 • Kotroyannos, D. & Mavrozacharakis, E. (2018). “Far-Right Populism and the Role of Democracy in Europe”, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities EQPAM 7 (3): 10-25.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol7no3-july2018-1
 • Pappas, I. & Dimari, G. (2018). “The Transition of Panhellenic Socialist Movement (PASOK) from a Euroscepticist Party into European Social-Democratic Party between 1974 and 1987”, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities EQPAM 7 (3): 26-35.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol7no3-july2018
 1. Mavrozacharakis, E. & Tzagkarakis, S. I. (2018). “Modern Welfare State and Social Democracy: Interdependence and Policy Importance”, Open Access Library Journal 5: e4406.
http://www.oalib.com/articles/5293158#.XhSeZ0czbIU
 1. Mavrozacharakis, E. & Dimari, G. (2017). “On Democratic Disconnection”, The IUP Journal of International Relations 11 (4): 1-10.
https://iupindia.in/1710/International%20Relations/On_Democratic_Disconnection.html
 1. Mavrozacharakis, E. & Tzagkarakis, S. I. (2017). “Europe: The Risk of Authoritarian Drift and the Paths for a Democratic Restoration”, The IUP Journal of International Relations 11 (3): 7-15.
https://iupindia.in/1707/International%20Relations/Europe_The_Risk_of_Authoritarian_Drift.html
 1. Mavrozacharakis, E. & Tzagkarakis, S. I. (2017). “Political Change in Greece: An Analysis of Future Prospects”, The IUP Journal of International Relations 11 (1): 65-77.
https://iupindia.in/1701/International%20Relations/Political_Change_in_Greece.html
 1. Mavrozacharakis, E. & Tzagkarakis, S. I. (2016). “About Political Change in Greece”, SSOAR,  Available at SSOAR: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-47098-1
 2. Kotroyannos, D., Lavdas, K. A., Papadakis, N., Kyridis, A., Theodorikakos, P., Tzagkarakis, S. I. & Drakaki, M. (2015). “An Individuality in Parenthesis? Social Vulnerability, Youth and the Welfare State in Crisis: On the Case of NEETs, in Greece, within the European Context”, Studies in Social Sciences and Humanities (SSSH), 3 (5): 268-279.
http://neets2.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2016/06/Kotrogiannos-Lavdas-Papadakis-et-al-paper.pdf
 1. Mavrozacharakis, E. & Tzagkarakis, S. I. (2015). “The Greek Referendum: An Alternative Approach”, Social Science Research Network (SSRN), Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2629769
 2. Mavrozacharakis, E., Tzagkarakis, S. I. & Kamekis, A. (2015). “Modern Populism in Greece. From Opposition to Power”, Social Science Research Network (SSRN), Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2596167 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2596167
 3. Kotroyannos, D., Kamekis, A., Tzagkarakis, S. & Chourdakis, M. (2014). “The Necessity of a New Welfare Culture in the Context of the Financial Crisis in Greece”, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities (EQPAM) 3 (2): 65-74.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpam—volume-3-issue-no-2-april-2014—kotroyannos-kamekis-tzagkarakis-chourdakis
 1. Kotroyannos, D., Lavdas, K. A., Tzagkarakis, S., Kamekis, A. & Chourdakis, M. (2013). “Solidarity and Welfare State in Greece”, GSTF International Journal of Law and Social Sciences (JLSS), 2 (2): 7-11, DOI: 10.5176/2251-2853_2.2.103.
https://dl4.globalstf.org/products-page/jlss/jlssvol2no2/solidarity-and-the-welfare-state-in-greece/

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους-πρακτικά συνεδρίων:

 1. Τζαγκαράκης, Σ. Ι., Καμέκης, Α. και Χουρδάκης, Μ. (2017). «Οι διαστάσεις της βιωσιμότητας και της περιφερειακής διακυβέρνησης μέσα από το πρίσμα της ποιοτικής έρευνας», στο: Ν. Παπαδάκης & Κ. Λάβδας (επιμ.), Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο, Ηράκλειο: Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης, 84-95.
http://governance.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2017/10/KA4289-tomos-PraktikonSynedriou-Oct2017.pdf
 • Lavdas, K. A., Kotroyannos, D. & Tzagkarakis, S. I. (2017). “From Authoritarianism to Europeanization? Paths to a Contestable European Future in Greece and Poland”, in: K. A. Lavdas (ed.) Changing Contours of Greek Politics. Crisis, Institutions and Electoral Politics in Hard Times, EQPAM Special Issue on Greek Politics, EQPAM Volume 6, Issue No. 2, April 2017, pp. 92-103.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol6no1-january2017-_lavdas_kotroyannos_tzagkarakis
 • Kotroyannos, D., Tzagkarakis, S. I., Mavrozacharakis, E. & Kamekis, A. (2017). “Utopian Left-Wing Expectations and the Social Consequences of the 3rd Memorandum in Greece” in: K. A. Lavdas (ed.) Changing Contours of Greek Politics. Crisis, Institutions and Electoral Politics in Hard Times, EQPAM Special Issue on Greek Politics, EQPAM Volume 6, Issue No. 2, April 2017, pp. 52-61.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol6no1-january2017-_kotroyannos_tzagkarakis_mavrozacharakis_kamekis
 • Tzagkarakis, S. I., Kotroyannos, D., Kamekis, A. & Taliouris, E. (2017). “Social Rights and Sustainable Development: A Two-Way Street?” in: K. A. Lavdas (ed.) Changing Contours of Greek Politics. Crisis, Institutions and Electoral Politics in Hard Times, EQPAM Special Issue on Greek Politics, EQPAM Volume 6, Issue No. 2, April 2017, pp. 81-91.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol6no1-january2017-_tzagkarakis_kotroyannos_kamekis_taliouris
 • Mavrozacharakis, E., Kotroyannos, D. & Tzagkarakis, S. I. (2017). “Mediterranean Left-Wing Populism: The Case of SYRIZA”, in: K. A. Lavdas (ed.) Changing Contours of Greek Politics. Crisis, Institutions and Electoral Politics in Hard Times, EQPAM Special Issue on Greek Politics, EQPAM Volume 6, Issue No. 2, April 2017, pp. 38-51.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol6no1-january2017-_mavrozacharakis_kotroyannos_tzagkarakis
 • Lavdas, K. A. & Tzagkarakis, S. I. (2017). “Introduction. A Crisis of Stateness and a Challenge to Political Participation”, in: K. A. Lavdas (ed.) Changing Contours of Greek Politics. Crisis, Institutions and Electoral Politics in Hard Times, EQPAM Special Issue on Greek Politics, EQPAM Volume 6, Issue No. 2, April 2017, pp. 4-9.
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/pdf_eqpamvol6no1-january2017-_lavdas_tzagkarakis
 • Κοτρόγιαννος, Δ. & Τζαγκαράκης, Σ. Ι. (2016). «NEETs και Κοινωνικό Κράτος», στο: Ν. Παπαδάκης, Α. Κυρίδης & Ν. Φωτόπουλος (επιμ.) Νέα Γενικά και NEETs στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και Ολοκληρωμένη Παρέμβαση, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 81-107.
http://neets2.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2016/04/1.PAPADAKHS_KYRIDIS_FOTOPOULOS-YOUTHandNEETS_Book-1.pdf
 • Kamekis, A. & Tzagkarakis S. I. (2016). “The Greek National Health System: Structural and Current Problems”, in: P. Baldys, Jakimowicz-Ostrowskiej, I. & J. Charuty-Kojkol (eds.) Pomiedzy Pamiecia Zbiorowa A Historia. Rekonstrukcje Przeszlosci w Europe Srodkowo-Wschodniej, Gdansk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, pp. 499-507.
 • Κοτρόγιαννος, Δ., Τζαγκαράκης, Σ., Καμέκης, Α. & Χουρδάκης, Μ. (2013). «Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ποιοτικών Συνεντεύξεων και ο Ρόλος του Κράτους Πρόνοιας», στο: Ν. Παπαδάκης (επιμ.) Βαρόμετρο Απόντων: οι NEETs (Young People Not in Education Employment or Training) στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 175-208.
http://neets2.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2016/06/BOOK_NEETS.pdf

Συνέδρια-Ημερίδες

«Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο»

Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο», στο πλαίσιο του Έργου «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» (ΚΑ 4289), με τη συνδιοργάνωση ΚΕΠΕΤ Π.Κ., ΚΕΑΔΙΚ Π.Κ. και Περιφέρειας Κρήτης.

Ρέθυμνο 29 Σεπτεμβρίου 2017, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Αίθουσα Β1-26

http://www.keme.uoc.gr/index.php/2014-04-23-07-35-38/2016-02-22-19-22-18/507-29-09-2017

«Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος»

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος», στο πλαίσιο του Έργου EEA Grant/GR07-3757, με τη συν-διοργάνωση ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΤ Π.Κ. & ΚΕΑΔΙΚ Π.Κ.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, Ακαδημία Εργασίας ΓΣΕΕ, ΑΘΗΝΑ http://neets2.soc.uoc.gr/?page_id=89&lang=el

http://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/events/new-generation-and-neets-greece-crisis-urgent-dimensions-problem-

«Βαρόμετρο Απόντων. Οι ΝΕΕΤs (young people not in Education, Employment & Training)»

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο ««Βαρόμετρο Απόντων. Οι ΝΕΕΤs (young people not in Education, Employment & Training)», στο πλαίσιο του έργου «Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NΕΕΤs (Young People Not in Education Employment or Training)» που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του «Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής», με τη συνδιοργάνωση του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕE), της Greek Public Opinion (GPO) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013, Ακαδημία Εργασίας ΓΣΕΕ, ΑΘΗΝΑhttps://www.kanep-gsee.gr/nea-anakoinoseis/-/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-neets-young-people-not-in-educat/